ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

لیست کادر مدرسه

نام: داود

نام خانوادگی: هوشیار

سمت: مسئول پرتال

نام: جلیل

نام خانوادگی: صمدی

سمت: معاون آموزشی

نام: میکائیل

نام خانوادگی: علیزاده

سمت: مدیر دبیرستان

نام: علی

نام خانوادگی: حقی

سمت: معاون پرورشی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: بزازی

سمت: معاون آموزشی

نام: داریوش

نام خانوادگی: محمدی

سمت: مشاور

نام: مرتضی

نام خانوادگی: رفعت کردلر

سمت: سرایدار