ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

لیست دبیران

گروه دبیران سال های قبل

نام: 1

نام خانوادگی: 1

نام: عیسی

نام خانوادگی: جعفری وند

نام: ناصر

نام خانوادگی: مدنی

نام: سید مرتضی

نام خانوادگی: محمودی

نام: عادل

نام خانوادگی: نجف زاده

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: سلیمی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: خدایاری

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: محامد

نام: بابک

نام خانوادگی: حشمت

نام: کاوه

نام خانوادگی: خلیلی

نام: علی

نام خانوادگی: صمدی

نام: حسن

نام خانوادگی: غلامی

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: جعفری

نام: سهراب

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام: نادر

نام خانوادگی: جعفرپور

نام: داریوش

نام خانوادگی: محمدی

نام: رضا

نام خانوادگی: ترابی

نام: جمال

نام خانوادگی: خداداد

نام: علی

نام خانوادگی: تقی زاده

نام: مهدی

نام خانوادگی: کاتب

نام: جواد

نام خانوادگی: بهمنی

نام: حجت

نام خانوادگی: کارگر

نام: جمال

نام خانوادگی: خداداد

نام: رضا

نام خانوادگی: ترابی

نام: 888

نام خانوادگی: تارم

نام: ---

نام خانوادگی: ---

نام: داریوش

نام خانوادگی: عزیزی

نام: عزیز

نام خانوادگی: شیخ علی خان

نام: قادر

نام خانوادگی: عزیزی

گروه دینی و عربی و قرآن

نام: بهروز

نام خانوادگی: منوری

گروه علوم تجربی

نام: حسن

نام خانوادگی: علیزاده

نام: مهدی

نام خانوادگی: جمشیدی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: کاشی ساز

نام: حمید

نام خانوادگی: سرخوش

علوم اجتماعی

نام: کاظم

نام خانوادگی: محمودنژاد

نام: دبیر

نام خانوادگی: علوم اجتماعی

گروه کار و فناوری

نام: عبدالسلام

نام خانوادگی: خالدی

گروه ریاضی

نام: فرهاد

نام خانوادگی: محمدیاری

نام: فقی

نام خانوادگی: خوستی

نام: علی

نام خانوادگی: محبت

نام: کاظم

نام خانوادگی: جعفری

نام: فقی

نام خانوادگی: خوستی

نام: حسین

نام خانوادگی: جباری

گروه فرهنگ و هنر

نام: سیفعلی

نام خانوادگی: مردباری

نام: میکائیل

نام خانوادگی: علیزاده

نام: حسین

نام خانوادگی: گودرزی

زبان خارجه

نام: حسن

نام خانوادگی: اشرفی

نام: سعید

نام خانوادگی: نمازپور

گروه علوم اجتماعي

نام: رضا

نام خانوادگی: مطلب

نام: سیدمهرالدین

نام خانوادگی: بهادری

گروه تربيت بدني

نام: علیرضا

نام خانوادگی: کثیری

نام: نقی

نام خانوادگی: نوری

قرآن-عربی

نام: علی

نام خانوادگی: حقی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: بزازی

علوم تجربی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: کاشی ساز

کار و فن آوری

نام: علیرضا

نام خانوادگی: دولتی

ادبیات و هنر

نام: جلیل

نام خانوادگی: صمدی

ادبیات-دینی

نام: محمود

نام خانوادگی: شایان مهر

دینی و عربی و قرآن

نام: باقر

نام خانوادگی: خجسته نژاد

گروه هنر

نام: میکائیل

نام خانوادگی: علیزاده

ادبیات

نام: مصطفی

نام خانوادگی: علیزاده

نام: پرویز

نام خانوادگی: حیدری

دینی و قرآن

نام: اصغر

نام خانوادگی: پورصمد

مطالعات-قرآن-ادبیات

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: سیداحمدی

گروه پرورشي

نام: محمود

نام خانوادگی: محمدنژاد

نام: حمید

نام خانوادگی: ابراهیم زاده

قرآن-ادبیات

نام: ***

نام خانوادگی: جعفری